Štěpkování

Zpracování dřevní hmoty a to jako komplexní služba. Na zpracování dřevěného odpadu, stromové kulatiny a dřevěného klestu, používáme Drtič Eschelbock Biber 70 Plus vybaven hydraulickou rukou Kronos a traktor New Holland 6070.

Sadové a terénní úpravy

Provádíme veškeré zahradnické a zemní práce, terénní úpravy, výsadby dřevin, zakládání travnatých ploch, přípravy půdy pro sadbu sazenic, sadbu sazenic.

Údržba zeleně a komunikací

V rámci péče o zeleň nabízíme kosení trávníků, údržbu záhonů, odborné ořezy keřů a stromů, kácení, frézování pařezů.V oblasti údržby komunikací zajišťujeme zimní i letní údržbu obecních chodníků, vozovek, nebo také firemních areálů a venkovních ploch obchodních center.