Vodorovné dopravní značení se přirozeně opotřebovává provozem. Stávající systémy odstraňování značení frézování vozovek nebo otryskávání abrazivy narušují strukturu povrchu, nechávají za sebou abraziva a viditelné stopy po zásahu.

Naproti tomu PeelJET dokáže odstranit VDZ bez zásahu do struktury povrchu a bez viditelných stop po aplikaci. Jak? Pomocí sofistikovaného systému nastavení tryskacích hlav. Obsluha zjišťuje parametry a druh povrchu, druh odstraňovaného materiálu (barva, plast) a v závislosti na podmínkách může volitelně nastavit tlak a směr pohybu trysek. Odstraňujeme vodorovné dopravní značení a nikoliv podklad. Navíc PeelJET připravuje plochu pro dokonalé značení po přilnutí nového VDZ. Na vozovce nezůstává zmatečné zbytkové značení po předchozí aplikaci. PeelJET je schopen efektivně pracovat i na nestabilních površích, na betonových plochách, ve městě, takřka kdekoliv.  

Metody odstranění