V Silvertonu klademe důraz na zodpovědné chování vůči životnímu prostředí, jeho zlepšování, trvale udržitelný rozvoj a vývoj nových, šetrnějších technologií.

  • Svými pracovními metodami se snažíme o co největší omezení negativních dopadů stavebních prací, o lepší využívání vstupů, minimalizaci odpadů nebo omezení znečišťování včetně prašnosti.
  • Nebezpečné odpady likvidujeme prostřednictvím specializovaných firem.
  • Do plnění svých cílů se snaží zapojit všechny zaměstnance.
  • Třídění odpadu na pracovištích je samozřejmostí.
  • Naše speciální stroje, které denně zlepšují bezpečnost silničního provozu jsou k prostředí velmi šetrné. Např. při práci na zdrsnění povrchů komunikací jsou mašiny vybaveny odsávacím mechanismem, který nasává veškerou hmotu zpět do speciálních big bagů.