Navrhujeme různá řešení – kombinace zabezpečení přechodu pro chodce, přičemž nejúčinnější ochrana chodců se dosáhne využitím všech následujících možností:

 • Přisvětlení přechodu pro chodce svítidly s asymetrickou vyzařovací charakteristikou a bílou barvou světla (odlišnou od okolního veřejného osvětlení)
 • Rozpoznání aktuálního výskytu chodců (dynamická detekce) na přechodu pro chodce a v jeho těsné blízkosti, kde se chodec rozhoduje vstoupit do vozovky (detekční zóna)
 • Bezpečnostní protismykovou úpravou před přechodem
 • Zapuštěnými LED návěstidly v ose přechodu
 • Dopravním bezpečnostním zařízením, které omezuje rychlost vozidla překračující povolený limit
 • Retro-reflexní rámy pro zvýraznění dopravních značek IP6 přechodu pro chodce
 • 3D zvýraznění vodorovného dopravního značení V7
 • Vodícími slepeckými proužky pro nevidomé osoby
 • Správným provedením vodorovného dopravního značení dle TP 133 a V.L. 6.2.

Zdrsněný přechod – ZEBRAANTISLIP

Bezpečnost na přechodu pro chodce je samozřejmě důležitá ve vztahu automobil – chodec.  Nebezpečí hrozí nejen se střetem vozidla s chodcem, ale i z hlediska nebezpečí uklouznutí chodce. Doposud byly přechody pro chodce zejména za vlhka značně kluzké. Robustní řešení eliminuje vznik náledí na přechodech v období, které je náchylné pro vznik námrazy na veřejných komunikacích. Plynulé bezpečné přecházení je velmi důležité pro všechny občany, především pro děti a starší generaci.

 • Certifikovaný systém
 • Protiskluzový nátěr funguje na bázi studeného plastu a kvalitního abraziva (tvrdé drcené žuly)
 • Robustní systém eliminuje vznik náledí
 • Vrchní vrstva – retroreflexní balotina pro zvýšení viditelnosti
 • Dlouhá životnost a nadstandardní protiskluzové vlastnosti
 • Možné kombinovat se slepeckými vodícími pásky

Systém protiskluzového nátěru funguje na bázi studeného plastu a kvalitního abraziva, v našem případě tvrdé drcené žuly. Vývoj Zebra Antislip reagoval na opakované podněty správců komunikací, zástupců obcí i občanu. Frekventované přechody a přechody umístěné na místech, kde je zvýšené riziko tvorby náledí (u vodních toků, místa s odlišnou tepelnou akumulací), nebo přechody nacházející se na kritických místech se zhoršenou viditelností komunikace pro oba směry (u zástaveb, na širokých silnicích, u zatáček v bezprostřední blízkosti), doporučujeme přestavit do podoby zdrsněného přechodu.