Silverton s.r.o. představuje FROSTGRIP – patentovanou bezpečnostní povrchovou úpravu vozovky eliminující vlivy ledových jevů na bezpečnost provozu. Kritická místa se stávají nebezpečnými při teplotách kolem 0 °C. Jsou to zejména vozovky na mostech, nájezdových a sjezdových rampách křižovatek či úseky v okolí vodních toků.

  • Minimalizuje nebezpečí vzniku aquaplaningu
  • Pro vznik náledí je potřeba daleko větší množství vody
  • Makrostruktura způsobuje nesourodost námrazy
  • Ostrost povrchu narušuje vznikající náledí
  • Výrazně opticky upozorňuje řidiče na nebezpečnou situaci
  • Pojivem je kvalitní dvousložková reakční pryskyřice
  • Tahová přilnavost větší než 2,3 Mpa

Aplikace

  • mosty, křižovatky, nájezdové a sjezdové rampy
  • úseky v okolí vodních toků
  • místa, kde je odlišná tepelná akumulace a vodivost

Méně vody ve vznosu, méně vody pod koly

FROSTGRIP omezuje množství a hustotu vodní mlhy vznikající za vlhka, minimalizujeme nebezpečí vzniku aquaplaningu. Díky aplikaci systému FROST GRIP Je zapotřebí větší množství vody, než vznikne souvislá vrstva a celistvá hladina.

Nebezpečí vlivu námrazových jevů

Námrazové jevy (ledovka, náledí, námraza) se většinou vyskytují při teplotách vzduchu od +3 do -12 °C. Voda mrzne jen při teplotě pod bodem mrazu, ale povrch země a předměty na něm mohou být chladnější než vzduch. Nejcitlivějšími úseky jsou mosty. Mostní konstrukce mají odlišnou tepelnou akumulaci a vodivost oproti přiléhajícímu zemnímu tělesu a vlivem proudícího vzduchu pod konstrukcí i vlivem odpařování vzdušné vlhkosti z konstrukce jsou chladnější. Nejčastěji namrzají vozovky na ocelových mostovkách.  

Viditelné upozornění na nebezpečí

Aplikace výrazně a plošně opticky upozorňuje řidiče na nebezpečí možnosti vzniku námrazy. Systém FROST GRIP se aplikuje v modré barvě, která je již zakotvena v řidičům známém dopravním značení upozorňujícím na možné nebezpečí – modré dopravní knoflíky, modré směrové sloupky, modré odrazky ve svodidlech. Optické plošné upozornění systému FROST GRIP v modré barvě je mnohonásobně účinnější. Systém FROST GRIP je navíc vždy doplněn symbolem A24 náledí přímo na ploše úpravy.

Frostgrip – podstata funkce

Povrch vozovky se systémem FROSTGRIP vytváří časovou prodlevu pro provedení zimní údržby. Díky hlubší makrostruktuře se opožďuje vznik nebezpečné námrazy i vznik náledí. FROSTGRIP zvyšuje drsnosti povrchu nad standardně požadovanou hodnotu Fp ≥ 0,6 a tím snižuje nebezpečí smyku při vznikajícím náledí. Vytvořením makrostruktury v rozsahu 0,3 – 4 mm snižuje riziko smyku vozidla nejen při namrzání, ale i za mokra, kdy dochází k lepšímu odvodu vody mezi komunikací a pneumatikou než na neošetřené vozovce.  

Provedení

Pro dokonalou soudržnost systému s vozovkou je důležitá důsledná příprava povrchu. Povrch se musí důkladně hloubkově vyčistit, zdrsnit a homogenizovat. K tomuto účelu se s výhodou používá technologie PeelJet, která využívá k zdrsňování energii vodního paprsku se širokým záběrem stroje právě pro optimální homogenizaci. Po provedení vyčištění a homogenizacie povrchu je v případě pokládky na betonový povrch aplikovaná penetrace a následně teprve pojivo.Pojivem je kvalitní epoxidového pryskyřice s odtrhovou zkouškou přilnavosti (ČSN EN ISO 4624) větší než 2 MPa. Do pojiva je ihned aplikováno žulové abrazivo, které vytváří novou ostrou makrostrukturu povrchu. Systém je vždy doplněn o výstražné dopravní značení z kvalitního předformátovaného plastu. Jako pojivo se používá kvalitní dvousložková reakční modifikovaná pryskyřice s tahovou přilnavost větší než 2,3 MPa. Jako abrazivo je použita kvalitní drcená barvená žula.  

Způsobujeme nesourodost námrazy

Zlepšením makrostruktury povrchu způsobujeme nesourodost námrazy. Vznikající námraza je zároveň méně konzistentní, nežli na hladkém povrchu, a projíždějícími vozidly je díky ostrosti struktury lépe narušována.