Silverton s.r.o. se již několik let úspěšně podílí na výrazném zlepšení bezpečnosti na nebezpečných místech aplikací speciální povrchové úpravy. Díky použití modifikované epoxidové pryskyřice jako pojiva a kvalitní žuly jako zdrsňujícího kamene je naše úprava odolnější, než běžně dodávané materiály. Systém odolává velkému dopravnímu zatížení a v mnoha parametrech překračuje požadavky TP 213. Vysoký součinitel tření zajistí maximální adhezi – přilnavost kol s povrchem vozovky. Jedná se o bezpečnostní protismykovou úpravu (zkráceně BPÚ) povrchů vozovek. Tato úprava poskytuje díky použité technologii a kvalitnímu minerálu (v našem případě je to Korund, nebo žula), vysoké hodnoty součinitele tření a zároveň je schopna odolávat velkému dopravnímu zatížení a udržet tak velmi dobré protismykové vlastnosti povrchu vozovky po celou dobu své životnosti. Základní funkci BPÚ je zkrácení brzdné dráhy vozidel, zvýšení stability vozidla v nebezpečných úsecích. Její doplňkovou funkcí je i optické zvýraznění nebezpečných úseků. Aplikování této úpravy vychází z konkrétních podnětů Policie ČR, na základě jasných statistik nehodovosti na místech silniční sítě v ČR. Systém je vhodný použít zejména před přechody pro chodce, na kruhových křižovatkách, u konců dálnic, rychlostních silnic, při nájezdových – sjezdových rampách, v místě nebezpečných zatáček, na zastávkách MHD, u železničních přejezdů apod. Navíc ESTETICKÁ funkce červeného provedení se často používá i na cyklostezkách, pěších komunikací.  

 • Zvyšuje stabilitu vozidla, zkracuje brzdnou dráhu
 • Vyšší přilnavost kol při styku s vozovkou
 • Snižuje dopravní nehody nebo následky
 • Zklidňuje dopravu – optický jev
 • Při rychlosti 50 km/h zkracuje za mokra brzdnou dráhu o 10 m
 • Výrazně překračuje požadavky v souladu s TP 213 

BPÚ přispívá:

 • Ke zkrácení brzdné dráhy vozidla
 • Ke zvýšení příčné stability vozidla
 • Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • Snížením počtu a/nebo následků dopravních nehod
 • Zklidnění dopravy (zejména na místních komunikacích)
 • Zlepšení celkového estetiky veřejného prostoru

Brzdná dráha

BPÚ je v podstatě abrazivum, spojené pojivem s reflexní látkou a vozovkou. Účinek abrazivní směsi na kola vozu při brždění je mimořádny. • BPÚ zkrátí brzdnou dráhu vozidla při rychlosti 50km/h za mokra o 10m (z 33m na 23m) • Při 60km/h dokonce o 13,5m (ze 45m na 31,5m). Životnost BPÚ je závislá na stupni dopravního zatížení, kvalitě asfaltu a jeho podloží. Při průměrné intenzitě provozu může být její životnost až pět let.Námi dodávány BPÚ je v souladu TP 213. BPÚ nepotřebuje žádnou speciální údržbu. 

Je vhodná pro zvýšení bezpečnosti kritických úseků:

 • Před příjezdem na kruhový objezd
 • Před příjezdem na křižovatku
 • Před příjezdem na přechod pro chodce
 • Zastávky hromadné dopravy
 • Stezky pro cyklisty
 • Úseky se sníženou rychlostí
 • Nebezpečné oblouky (zatáčky)