Silverton s.r.o. provádí kompletní vodorovné dopravní značení pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, parkoviště a letiště či průmyslové areály.

Vzhledem k tomu, že vlastníme širokou škálu technologických zařízení, přizpůsobíme aplikaci různým podmínkám, povrchům a specifickým požadavkům zákazníka. Při samotných aplikacích věnujeme nadstandardní pozornost kontrole nastavení strojů a průběhu práce. Aplikujeme vodorovné dopravní značení jednosložkovou barvou, dvojsložkovým studeným plastem i termoplastem pro všechny typy provedení VDZ. Všechny používané materiály odpovídají přísným technickým požadavkům pro použití na našich komunikacích a jsou uvedeny v katalogu hmot, který je schválen Ministerstvem dopravy. Podílíme se na vývoji nových materiálů a jejich aplikace na vozovky pozemních komunikací.  

Vodorovné dopravní značení provádíme…

 • barvou
 • profilovaným dvousložkovým plastem za studena
 • profilovaným termoplastem

Vlastnosti…

 • zvučící  a vibrační efekt (plast)
 • obsahuje balotinu
 • odvádí vodu (plast), výborná retroreflexe

Aplikujeme na:

 • dálnicích a silnicích (všech tříd)
 • místních a účelových komunikacích
 • parkovištích a zastávkách MHD
 • letištních dráhách, autodromech
 • v průmyslových či obchodních areálech

Certifikované systémy:

 • MULTIDOT LINE – profilované značení termoplastem
 • STRUKTUROVANÉ značení – profilovaný dvousložkový plast
 • všechny systémy mají zvučící a vibrační efekt, vysokou viditelnost za deště díky plynulému odvodu vody

MULTIDOT LINE – profilované značení termoplastem

Dopravní značení, jehož podstata je vedle zvýšení efektivity (zvuku) vodorovné dopravní značky (čáry), také optimální odvodnění vozovky a velmi dobrá viditelnost značení za mokra. Technologie MULTIDOT (MDL) je navíc finančně výhodná a ekologicky nenáročná (bezodpadová ). Značení MDL je prováděno termoplastickou hmotou tj. substancí ve formě bloků, granulí nebo prášku. Primární výhodou je doba tuhnutí, která při teplotě 23,5°C trvá kolem 3 minut. Poté je možno čáru přejíždět. Další z mnoha výhod je dlouhodobá životnost. Tato metoda je doporučována pro všechny dopravní novostavby a novější povrchy. Vše je aplikováno speciálním strojem Hofman H18 – 1 MDL.  

Předformátované termoplasty

 • výborně drží na žulových kostkách či zámecké dlažbě, běžně s pokládkou v centrech měst
 • v kombinaci se svislým dopravním značením výrazně upozorňuje např. na omezení rychlosti, přechody pro chodce apod.
 • trvanlivost 8x delší než u barvy

Předformátované termoplasty umožňují způsob aplikace, kdy předpřipravené přesné tvary dopravního značení se po pokládce na povrch vozovky a nahřátí trvale spojí s povrchem vozovky. Tento typ materiálů je využíván zejména u složitějších symbolů a tvarů, ale také u přechodů pro chodce či vodících slepeckých proužků. Jeho aplikace je produktivní a trvanlivost až 8 krát delší než u barvy. Příkladně na plochách z žulové dlažby a místech s vysoce zátěžovými plochami nemá konkurenci. Silverton s.r.o. je jak distributorem tohoto materiálu, tak zkušeným aplikátorem.

Jednosložková silniční barva

Hladké značení nástřik technologií strojního typu Hofmann H26-3 a H26-1, nebo ručními stroji typu Titan. VDZ v barvě se využívá jak pro liniové značení, tak i pro plošné VDZ. Využívá se hlavně na starších komunikacích I, II a III. třídy a místních komunikacích. Vhodné také pro pokládku pro I. fázi VDZ na nových úsecích před pokládkou trvalého VDZ dvousložkovým studeným plastem.

Dvousložkové plasty nanášené za studena

Profilované, nehlučné, strukturální značení s dlouhodobou životností – nástřik technologií strojního typu Hofmann H26-1. Využívá se pro vodící a dělicí čáry. Využívá se pro silnice I. tříd nebo významnějších silnic nižší kategorie.