• Silniční směrové sloupky s retroreflexními prvky
  • Zpomalovací pruhy, Směrové desky, vodící desky, šipky
  • Kruhové polštáře (zejména v obytných čtvrtích, v blízkosti škol)
  • Dopravní zrcadla v mnoha provedeních a velikostech
  • Vybavení pro přechodné dopravní značení
  • Plastové značky Z4, nosné profily
  • Úchytky, podstavce, kužely
  • Semafory či jiná světelná signalizace

Silniční směrové sloupky

Směrové sloupky se umisťují zejména mimo obec po obou stranách v nezpevněné části krajnice. Sloupky jsou vybaveny retroreflexními odrazkami. Jejich význam spočívá ve zlepšení orientace řidiče za ztížených klimatických podmínek a v noci. Slouží tedy jako vodicí bezpečnostní zařízení, usnadňující bezpečné směrové vedení vozidla.
Řidiči vozidla pohybujícího se po komunikaci se musí jevit směrový sloupek jako plocha o šířce 100 až 140mm a výšce

  • 1050mm + – 50mm při osazení na směrových rozdělených komunikacích a větvích jejich křižovatek (tzv. dálniční sloupek)
  • 800mm + – 50mm při osazení na ostatních komunikacích (tzv. silniční sloupek)
  • 330 + – 50mm při osazení na svodidlech (tzv. směrový nádstavec)

Pro osazení do plastové patky jsou určeny sloupky délky 1000 a 1200mm. Při instalování patky do terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy. Plastová patka může být v krajnici zakopána nebo zabetonována. Do patky se následně vsune sloupek, který je možno zajistit plastovým šroubem.

Zpomalovací prahy – retardéry a polštáře

Jsou určeny pro montáž na komunikace, kde je cílem dopravní zklidnění (omezení rychlosti) v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu.

Dopravní zrcadla

Výrazně přispívají k bezpečnosti na nepřehledných místech, výjezdy z komunikací, kde zástavba brání ve výhledu a všude tam, kde nejsou dostatečné rozhledové parametry. Dopravní zrcadla dodáváme v mnoha provedeních a velikostech.