Nátěr je povrchová oprava obrusné vrstvy spočívající v nanesení vrstvy pojiva (speciální asfaltové emulze či asfaltu) a vrstvy kameniva. Nátěr se může provádět jednovrstvý nebo dvojvrstvý. Tato technologie je velmi levná a rychlá s porovnáním klasické opravy komunikací a prodlouží životnost komunikace o několik let.