UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA V SZZ KRNOV

 

Zadavatel: PLUS P s. r. o.

Místo: SSÚD Svojkovice D5

Provedené práce: Dodání a montáž VLKP značek na dálnici D5 z lamel z lisovaného plechu FeZn s retroreflexní fólií tř. 3. Odstranění stávajících, nevyhovujících.