LETNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

 

Společnost Značky Morava, a. s. zajišťuje od léta roku 2018 letní údržbu silnic I. tříd v Moravskoslezském kraji. Rozšířili jsme tak spektrum našich činností zejména o opravy vozovek, čištění příkopů a svahů, čištění propustků, vpustí, žlabů, dále řez a průklest, štěpkování apod.

 

Reagujeme v co nejkratším čase na podněty správců komunikací i obcí. Rychlou reakcí jsme schopni např. strojním metením samosběrem okamžitě snížit prašnost prostředí, opravou výtluků zlepšit bezpečnost, vyčištěním krajnic nebo příkopů zlepšit odvod vody z komunikací a sběrem odpadků vyhozených z automobilů, patřícím nezodpovědným řidičům/spoluobčanům, šetřit životní prostředí.