Delta Block

 

Dopravní svodidla DELTA BLOC jsou betonové dílce profilu NEW JERSEY (řez ve tvaru obráceného písmene "Y"). Jejich propojením pomocí zásuvných spojek vznikne článkový řetěz. Tímto získá svodidlový systém omezenou možnost volného posunu v příčném směru. Vychýlením do strany po nárazu vozidla je tímto zajištěn úbytek pohybové energie - vzniká tak dodatečná deformační zóna. Díky průběžnému táhlu nedojde ani při těžkých nárazech k prolomení svodidla.

 

 

 

 

 

Použití

 

  • Komunikace s velkou hustotou provozu, případně komunikace s požadavkem ochrany proti prolomení svodidla
  • Komunikace s nebezpečím zřícení svodidla
  • Komunikace s bezprostřední blízkostí od chráněných objektů (ochranné pásmo vodních zdrojů, mostní pilíře)
  • Místa s vysokou nehodovostí
  • Dálniční sjezdy a nájezdy
  • Místa, kde hrozí sesuvy půdy, pády kamení apod.
  • Místa, na kterých by zdlouhavými opravami či přestavováním konvenčních svodidel docházelo ke zpomalení provozu či riziku dalších nehod.
  • Zajištění stavenišť
  • Protipovodňová ochrana