Zdrsněný přechod - ZEBRAANTISLIP

 

Bezpečnost na přechodu pro chodce je samozřejmě důležitá ve vztahu automobil - chodec.  Nebezpečí hrozí nejen se střetem vozidla s chodcem, ale i z hlediska nebezpečí uklouznutí chodce. Doposud byly přechody pro chodce zejména za vlhka značně kluzké. Robustní řešení eliminuje vznik náledí na přechodech v období, které je náchylné pro vznik námrazy na veřejných komunikacích. Plynulé bezpečné přecházení je velmi důležité pro všechny občany, především pro děti a starší generaci.

 

  • Certifikovaný systém
  • Protiskluzový nátěr funguje na bázi studeného plastu a kvalitního abraziva (tvrdé drcené žuly)
  • Robustní systém eliminuje vznik náledí
  • Vrchní vrstva – retroreflexní balotina pro zvýšení viditelnosti
  • Dlouhá životnost a nadstandardní protiskluzové vlastnosti
  • Možné kombinovat se slepeckými vodícími pásky

 

Systém protiskluzového nátěru funguje na bázi studeného plastu a kvalitního abraziva, v našem případě tvrdé drcené žuly. Vývoj Zebra Antislip reagoval na opakované podněty správců komunikací, zástupců obcí i občanu. Fregventované přechody a přechody umístěné na místech, kde je zvýšené riziko tvorby náledí (u vodních toků, místa s odlišnou tepelnou akumulací), nebo přechody nacházející se na kritických místech se zhoršenou viditelností komunikace pro oba směry (u zástaveb, na širokých silnicích, u zatáček v bezprostřední blízkosti), doporučujeme přestavit do podoby zdrsněného přechodu.