VYTVÁŘÍME MODERNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

 • Uvádíme na trh nový dopravní knoflík ZNAKNOB1

   

  Společnost Značky Morava, a.s. představuje nový certifikovaný dopravní knoflík Znaknob1 určený pro zafrézování do povrchů vozovek.

   

  Dopravní knoflík se vyznačuje vysokou retroreflexí, která napomáhá řidičům v noci i za zhoršených klimatických podmínek (mlha, silný déšť) udržet správný směr jízdy.

   

  Samotné otěruvzdorné prizmatické skleněné odrazové sklíčko, čítající tisíce malých bodů, je ke knoflíku fixováno prostřednictvím dvousložkového akrylového lepidla (3M™ Schotch-Weld DP 8810 NS) s vysokou rázovou pevností – odolností proti nárazům. Lepidlo je nestékavé, vytvrzené a poskytuje výbornou adhezi. Velmi odolný trvanlivý spoj zajistí rychle vytvořenou pevnou vazbu s konstrukční pevností během několika minut. Snižuje tak dobu čekání a zvyšuje efektivitu práce. 

   

  Dlouhou životnost celého optického prvku zajišťuje samotné tělo knoflíku vyrobené z šedé litiny, které je v porovnání s jinými typy knoflíků, dostupných na tuzemském trhu, navíc ošetřeno speciálním povlakem ZABRAŇUJÍCÍMU VZNIKU KOROZE. 

   

  Litinové tělo má vysokou tlakovou odolnost 200 kN přičemž tlaková odolnost samotného reflexního odražeče je 60 kN.

   

  Optické prvky jsou dnes nedílnou součástí vodorovného dopravního značení a stali se efektivním doplňkem pro bezpečný a plynulý provoz. Bezesporu mnohem lépe zpřehledňují celkovou situaci na komunikacích a řidiče nutí k větší pozornosti a tím i opatrnosti. Osoba za volantem tak má větší jistotu o správné poloze vozidla na vozovce i o okamžitém směru jízdy.

 • Přeznačení dotykové zóny dráhy 09 a zaměřovacího bodu pro RUNWAY 09 mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany

   

  Společnost Značky Morava, a.s. realizovala projekt ,,Přeznačení dotykové zóny dráhy 09 a zaměřovacího bodu pro RUNWAY 09 mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“. Investorovi, společnosti Letiště Brno a.s., jsme poskytli komplexní službu, nejdříve odstranění nežádoucího, již nefunkčního vodorovného značení a následný nástřik nového značení.

   

  Odstranit více vrstvý nátěr barvy, je poměrně složitý proces, u kterého navíc nesmělo dojít k žádnému, byť minimálnímu poškození betonového krytu dráhy, dilatačních spár, hran a rohů dráhy a stejně tak nesmělo dojít ke snížení adhezních vlastností povrchu – přilnavosti (smykových vlastností). Pro důkladné odstranění vodorovného dopravního značení byl použit vlastní unikátní stroj PEELJET pracující na bázi vysokotlakého vodního paprsku. Ten dokáže i více vrství nátěr šetrně odstranit tak, že nedojde k žádnému poškození CB krytu povrchu RWY ani jinak nezmění vlastnosti dráhy.

   

  Práce byly provedeny zejména v nočních hodinách, kdy není provoz letiště tak velký. Rádi jsme vyšli vstříc tomuto požadavku. Vykonávající činnost a pohyb naší techniky se uskutečnil přímo na letištní dráze, v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení a překážkové plochy letiště. Museli jsme dbát velmi zvýšené opatrnosti, v případě potřeby urychleně vyklidit dráhu, max. do 10 min od výzvy operátora, včetně vyklizení všech předmětů z dráhy. Samotná práce i výsledek předmětu plnění zakázky musel být realizován samozřejmě v souladu s příslušnými technickými předpisy, právními i hygienickými normami.

   

  Se souhlasem společnosti Letiště Brno a.s. předkládáme video ze samotné realizace. Děkujeme všem zúčastněním, našim zaměstnancům i pracovníkům Letiště Brno, za součinnost, spolupráci. Velmi si vážíme kladné odezvy investora a pochvaly za splnění a vykonání všech požadovaných činností.

 • XXIII. odborný seminář 3.5.2018 – 4.5.2018 Skalský dvůr, Vysočina

   

  Semináře se pravidelně účastní zejména správci komunikací (ŘSD, SUS, Kraje) ze všech koutů naší republiky. Zaměřením a cílem semináře je seznámit silničářskou veřejnost s aktuálními problémy správy a údržby, právními a technickými předpisy, novými technologiemi výstavby a údržby komunikací, problematikou dopravního značení s vazbou na bezpečnost silničního provozu a přehledem stěžejní mechanizace v oboru.

   

   

  V zastoupení Značky Morava Group jsme přednášeli na téma BEZPEČNOSTNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (BPÚ) se zaměřením na funkčnost, účinnost i vedlejší projevy systému.

  Detailně byla zhodnocena série měření a testů, provedených na několika vybraných úsecích prostřednictvím akreditovaných laboratorních společností, kde je již BPÚ aplikována. Jednotlivá měření, zhodnocení a výsledky speciálních úprav komunikací, jež byly předmětem diskuze:

   

  Hluková zátěž

   

  Povrchové vlastnosti, zejména:

  - měření mikrotextury kyvadlem

  - Provedení odtrhové zkoušky

  - měření protismykových vlastností fp (drsnost povrchu/tření)

  - měření hloubky makrotextury MPD

   

  Statické hodnoty nehodovosti (porovnání údajů z Jednotné dopravní vektorové mapy)

   

  Ze závěrečných zpráv výše uvedených kapitol lze jednoznačně konstatovat, že BPÚ si i po delší době drží parametry v souladu s Technickými předpisy a tyto parametry jsou zcela vyhovující. Nejdůležitější však je, že na drtivé většině míst takto ošetřených, nebyla ke dni zhodnocení zaznamenána žádná nehoda s následkem na zdraví, ani s lehce zraněnými osobami. Je zřejmé, že systém BPÚ funguje a dopravní nehody, či následky eliminuje.

   

  To vyplývá i z přednášky ŘSD na téma ,,Přínos ŘSD pro bezpečnost silničního provozu“, která mimo jiné obsahovala i konkrétní místa a statistiku nehodovosti před a po uplatnění / realizace Bezpečnostní povrchové úpravy.

   

  Jsme rádi, že přispíváme ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 • Obnova vozového parku 2018

   

  Skupina Značky Morava Group neustále investuje nemalé finanční prostředky nejen do nových technologií.

   

  S příchodem nové sezóny jsme rozšířili flotilu osobních, užitkových i nákladních vozů o zcela nové:

  3ks Hyundai I30 II

  1ks Hyundai I40

  5ks Citroën Berlingo 1,6 Hdi

  1ks Dacia Dokker

  3ks Peugeot Boxer

  1ks Škoda Superb

  2ks Man nákladní vůz

  6ks Mercedes Actros 2541

  2ks Přívěs Humbaur HS106020 BS

  1ks Stříkací stroj Borum BM 5000

  1ks Fréza Blastrac

   

  Uvědomujeme si, že základním prvkem pro zachování bezpečnosti na silnicích je užívání motorových vozidel v perfektním technickém stavu, což mimo jiné přispívá i ke správným podmínkám pro provedení kvalitní práce.

 • Výstava dopravních technologií - ,,Intertraffic Amsterdam 21.-22.3.2018"

   

  Účastnili jsme se významné akce - výstavy určené pro profesionály působící v oboru dopravních technologií.

  Zajímala nás především technologie budoucnosti.  Zpátky do firmy jsme přinesli cenné poznatky, které v současné 

  době zpracováváme a vyhodnocujeme. Již dnes je však jasné, že některé z nich uvedeme brzy do praxe.

 • Výstavba nového sídla společnosti

   

  Realizujeme výstavbu nového zázemí pro naše zaměstnance. K tomuto rozhodnutí nás vede skutečnost nedostatečné kapacity současného areálu. Pro uskladnění technologií, materiálu a pro parkování zejména speciálních nákladních a užitkových vozů si dnes pronajímáme v Krnově různá místa. Nový areál nám poskytne komfortnost v harmonickém uspořádání a větší efektivitu, protože budeme mít všechny potřebné náležitosti k vykonávání činnosti na jednom místě.  Spokojenost zaměstnanců je pro nás důležitá a pracovní prostředí má na spokojenost samozřejmě velký vliv.

  Jednoduše řečeno: Nové je nové...:)

  Těšíme se na viděnou se všemi obchodními partnery, které příští rok, toho času na ,,zelené louce", uvítáme.

 • Chytré novinky v dopravě  –  Opava  5. 10. 2017

   

  Společnost Značky Morava, a.s. se účastnila konference ,,Chytré novinky v dopravě“, která proběhla 5. 10. 2017 ve Wellness hotelu Opava.

   

  Kromě teoretické prezentace nejnovějších trendů v oboru dopravního stavitelství jsme měli možnost předvést praktickou ukázku:

   

   

   

   

   

  Pokládky červené bezpečnostní povrchové úpravy Tyregrip

   

  Vysprávky výtluku inovativní termoplastickou hmotou ChipFill

   

  Osazení obrubníku všesměrovými reflexními oky zvyšující bezpečnost

   

  Předvedení parkovací zábrany Parkinguru na dálkové ovládání

   

  Předformovaného termoplastu se symboly dopravního značení a dekorativních symbolů určených zejména pro veřejná místa a dětská hřiště

   

  Vzorku plátu s modrou bezpečnostní povrchovou úpravou Frostgrip eliminující vznik náledí, určenou pro mostní konstrukce

   

  Rozestavění přechodného dopravního značení včetně semaforu

   

  Děkujeme všem hostům z řad zástupců měst a obcí, Technických služeb, ale i např. Policie ČR, kteří se této věcné akce zúčastnili.

  V současné době pro Vás připravujeme podobné setkání. V případě zájmu rádi podáme bližší informace prostřednictvím kontaktního e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

 • Silniční konference Brno 2017 - Poděkování

   

  Děkujeme všem obchodním partnerům, kteří nás navštívili na Silniční konferenci, uskutečněná ve dnech 18. a 19.10. 2017 v areálu BVV.

   

 • Letiště Pisa

   

  Realizujeme mezinárodní zakázky. Zajistili jsme obnovu správných vlastností povrchu letištní dráhy na mezinárodním a vojenském letišti v Pise (Itálie).

 • Nová organizace Značky Morava Group 

   

  Měníme korporátní identitu společnosti.

   

  Značky Morava Group je nová korporátní identita uskupení společností, mezi které aktuálně patří společnost Značky Morava, a.s., společnost Silverton s.r.o. a společnost Grames s.r.o., působící na Slovensku.  Všichni 3 členové se ztotožňují s firemními hodnotami jako jsou např. etika, enviromentální politika firmy, politika jakosti, systém managementu splňující požadavky normy ISO 9001. Skupina Značky Morava Group vytváří silný celek s významným podílem na trhu v oboru dopravního stavitelství. Našim posláním je neustále zlepšovat, vyvíjet a fyzicky realizovat bezpečnost silničního provozu. Spolupracujeme s celou řadou odborných institucí v soukromé i státní sféře. Mezi ně patří specializovaná pracoviště, akreditované znalecké laboratoře i vysoké školy. Při plnění mnohdy nelehkých úkolů a výzev se můžeme opřít o naše zkušenosti trvající již 25 let.

 • Dekorativní značení

   

  Mezi naše  produkty nově zařazujeme Dekorativní značení fungující na bázi předformovaného termoplastu. Vhodné především pro dětská hřiště, školky, školy, parky... Více v sekci Vodorovné dopravní značení.

  http://znackymorava.cz/subdom/novyweb/index.php/cs/home/znacky-morava/nabizime/dopravni-znaceni/vodorovne-znaceni

   

 • BLASTRAC - pro obnovu správných vlastností komunikací

   

  Náš strojní park disponuje novým speciálním strojem - více v sekci ,,Údržba a opravy komunikací" - ,,Blastrac systém".

  http://znackymorava.cz/subdom/novyweb/index.php/cs/home/znacky-morava/nabizime/udrzba-a-opravy-komunikaci/blastrac-system